O festiwalu


Festiwal Sarmatia to nowe wydarzenie na muzycznej mapie Poznania oraz okolic. To przestrzeń odkrywania kultury polskiej w jej oryginalnych, a często nieznanych aspektach. Sarmacja to przecież nie tylko owa mityczna kraina, w której swoje korzenie chcieli widzieć przedstawiciele szlachty; to też nie tylko dawna Rzeczpospolita, od Złotego Wieku do konfederacji barskiej i rozbiorów. Sarmacja to może przede wszystkim wspólny mianownik polskiego świata w ogóle: poczucia wyjątkowości, ale też niepewności; ciągłego wadzenia się z losem, ale również poszukiwania harmonii. Bohaterskiego chaosu i heroicznego porządku. Fenomen Sarmacji to ważne narzędzie do czytania polskiej kultury, wyobraźni i tożsamości. Dlatego festiwal nie jest o przeszłości, ale o nas samych i o naszym dziedzictwie, o charakterystycznych tropach w naszej kulturze, które warto poznawać i lepiej rozumieć. W ramach pierwszej edycji festiwalu odbędą się koncerty muzyki dawnej, poezji śpiewanej, muzyki tradycyjnej i hardcore-punku oraz warsztaty fechtunku szablą polską i debata wokół książki profesora Jacka Bartyzela Zboże polskiego myślenia.